Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az O & J Preventió Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 5420 Túrkeve, Liszt Ferenc út 13., adószám: 20949718-2-16), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezőérvényűnek tekinti magára nézve. 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.  

 

Az ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi linken:  

https://butor.gyongyuzlethaz.hu/index.php?route=information/information&information_id=5

és letölthető az alábbi linkről: 

 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

 

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 

A szolgáltató neve: O & J Preventió Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság 
A szolgáltató székhelye: 5420 Túrkeve, Liszt Ferenc út 13. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: gyongyuzlethaz@gmail.com 

Adószáma: 20949718-2-16 
Nyilvántartásban bejegyző hatóságSzolnoki Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: Cg. 16-06-007472 
Telefonszáma: (20) 429 4629 
A szerződés nyelve: magyar 

 
A tárhely-szolgáltató neve: 1B Telecom Hungary zRt. 

Címe: 2191 Bag, Petőfi tér 14. 

Kapcsolatfelvétel: 1b@1b.hu 

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
 
A jelen ÁSZF 2021. március 22. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 
 

Jelen ÁSZF minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet Ön, mint Vevő az O&J Preventió Bt. internetes áruházából történő megrendeléssel kezdeményez. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a gyongyuzlethaz.hu webáruháznak, olvassa el figyelmesen Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!  

 

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA 

1. A vásárlás során a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. 

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem küldhet megrendelést sem. 

 

Az O&J Preventió Bt. internetes áruházában a vásárlás elektronikus úton lehetséges, az internetes felületen kiválasztott termékek kosárba helyezésével és a megrendelési folyamat végig vitelével. A Szolgáltató telefonon, e-mailben leadott rendeléseiket is rögzíti, és minden esetben e-mailben visszaigazolást küld Önnek. Az így leadott megrendelésekre is egyaránt vonatkoznak jelen ÁSZF rendelkezései. 

 
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére. 
 
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák. 

 

ADATVÉDELEM 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: gyongyuzltethaz.hu/adatvédelemi tájékoztató 

 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

A megjelenített termékek online, vagy az 5420 Túrkeve, Hermann Ottó tér 7. címen személyesen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak Bruttó árak, forintban értendők, nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, az esetleges utánvét díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

A megjelenített termékek házhoz szállítással rendelhetők meg vagy átvehetők az 5420 Túrkeve, Hermann Ottó tér 7. címen. 
A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét és leírását. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban esetlegesen megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.  

A Webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja. Árváltoztatás esetén a megrendelt termék a rendelési áron kerül leszállításra. 

 

RENDELÉS MENETE 

A vásárlás regisztráció nélkül nem lehetséges, azonban a Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. 

Új regisztráció csak új e-mailcím megadásával fogad el a rendszerünk. 

A bejelentkezés után vagy a fiókom menüpontban, illetve a rendelés elküldése előtt lehetősége van az adott rendeléshez kapcsolódóan megváltoztatni mind a szállítási, mind a számlázási címét, telefonszámát és nevét is. 

A legközelebbi bejelentkezésnél az utolsó belépéskor vagy rendeléskor megadott vagy megváltoztatott adatai lesznek az alapadatok. Kérjük, hogy ezért minden esetben a rendelés elküldése előtt ellenőrizze az adatait. 
A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, illetve elküldi a Felhasználó számára az aktivált e-mail címet. 

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az info@gyongyuzlethaz.hu e-mail címre küldött üzenettel vagy postai úton megküldött kérelemmel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. 

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 

A VÁSÁRLÁS MENETE A KÖVETKEZŐ: 

 • Termék kiválasztása és kosárba helyezése a Kosárba menüpontra kattintással. 

 • Ezek után a „Kosár” menüpont alatt megtaláljuk az abba berakott terméket. Mennyiséget itt tud változtatni a „Mennyiség” felirat alatti szám átírásával, majd a „Frissítés” gomb megnyomásával a Felhasználó.  (Az „X” ikonra kattintva a kosár tartalmából a megjelölt tétel törlődnek.) 

 • Ha a kiválasztott terméket Fogyasztó szeretné megvásárolni, akkor a „Fizetés” gomb segítségével kezdeményezheti a vásárlást 

 • A „Fizetés” gombra kattintva megjelenő felületen a Felhasználónak meg kell adnia a személyes adatait, fizetési, szállítási, számlázási adatokat. 

 • Ha esetleg tovább szeretné folytatni a vásárlást a Felhasználó, akkor azt megteheti a „Fizetés” gombra kattintás előtt a „Vásárlás folytatása” gombra kattintással. 

 • Ha Felhasználó leellenőrizte a megrendelését és minden adatot rendben talált, akkor a „Rendelés megerősítése” gombbal véglegesen elküldésre kerül a Felhasználó megrendelése. 

 • A megrendelést követően e-mailben visszaigazolást küldünk a Vásárló részére.  

 Szolgáltató kéri a Felhasználót, hogy minden esetben ellenőrizze le a megrendelés elküldése előtt az adatlapon szereplő adatait, a kiszállítási címet, elérhetőséget. 

A megrendelés elküldéséhez a Felhasználónak el kell fogadnia az Adatkezelési tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével. E feltételek nélkül a Felhasználó megrendelést nem tud leadni a Webáruházban. 

A megrendelés feladása a „Rendelés megerősítése” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

A megrendelés sikerességéről a Webáruház felülete is tájékoztatja a Felhasználót. 

Ha Felhasználónak a visszaigazoló e-mailben foglaltakkal kapcsolatban kérdése merülne fel, Szolgáltatóval e-mailben vagy telefonon is fel tudja venni a kapcsolatot. 

E-mail: info@gyongyuzlethaz.hu 

Telefonszám: (20) 429 4629 
 
Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. 
 

SZÁLLÍTÁS 

Szolgáltató csak Magyarország határain belül szállít házhoz termékeket. 

Termékeinket a termék típusától függően posta, futárszolgálat segítségével, vagy saját teherautónkkal szakértő kollégáink segítségével juttatjuk el Önökhöz.  

A futárszolgálat munkatársának nem kötelessége a termékek házba történő bevitele. Miután a terméket Önöknek átadja, minden esetben győződjenek meg az áru sértetlenségéről, mert utólagosan nem fogadunk el törésre, szakadásra, hiányosságra, karcolásra illetve egyéb fizikai sérülésre vonatkozó jótállási követeléseket. Amennyiben a termék sérülten érkezik, azt a futárszolgálat munkatársa jegyzőkönyvben rögzíti, csak ebben a formában fogadjuk el a reklamációt. 

Saját teherautónkkal történő szállítás esetén szakértő munkatársaink szállítják Önökhöz termékeinket. A fuvardíj tartalmazza a házig szállítást. Amennyiben azt szeretnék, hogy munkatársaink a házba is segítsenek a bútorokat be, illetve emeletes ház esetén felvinni, erre is van lehetőség. Külön díjazás ellenében, előzetes egyeztetés alapján tudjuk vállalni a házba történő bevitelt is. 

A Szolgáltató a házhozszállítások árát az alábbiak figyelembevételével határozza meg: 

 • súly 

 • térfogat 

 • szállítás címe 

 • egyéb szolgáltatások 

Házhozszállítás esetén a szállítási költséget a rendelt termékek tulajdonságaitól függően telefonon, vagy e-mailben igazoljuk vissza. A számla átadása a termék leszállításával, illetve átadásával egyidejűleg történik. 

Általános szállítási határidő a visszaigazolástól számított 2-4 héten belül. A 2-4 hét szállítási határidő egy átlagos éves időintervallum, de bizonyos időszakokban ez az idő változhat. Lehet hosszabb, azonban lehet rövidebb is. A feltüntetett határidőktől való eltérés nem kérhető számon a webáruház üzemeltetőjén, anyagi és jogi felelősséggel nem tartozik senki felé.  

 

ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában a bejelentkezés után a “Profilom szerkesztése” gombra klikkelve. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. 

 
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.  

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 17 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.  
 
Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. 

 

FIZETÉSI MÓDOK: 

- Készpénzzel, bankkártyával az 5420 Túrkeve, Hermann Ottó tér 7. alatti üzletben. 

- Készpénzzel a csomag átvételekor (utánvét): fizetés az áru átvételekor készpénzben. 

- Előreutalás: a rendelés ellenértékét, a rendelés teljesítése előtt átutalással is kifizetheti. Ez esetben a megrendelési folyamat végén mindenképp jelezze ilyen irányú szándékát! Kérésére az átutaláshoz díjbekérőt küldünk e-mailben. Fontos, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a rendelés azonosítóját vagy a nevét! Az átutalásra vonatkozó információkat e-mailben küldjük el. A megrendelés összegének bankszámlánkon történt jóváírását követően tudjuk teljesíteni a megrendelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a banki átfutás (3-4 óra) miatt 1 munkanappal hosszabb lehet a szállítási idő. 

Amennyiben valaki szeretné saját maga elszállítani a megrendelt bútorokat, telephelyünkről megteheti, természetesen ebben az esetben nem számolunk fel szállítási díjat!  

A vásárlásról kiállított számla minden esetben a küldeménnyel együtt érkezik.  

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad.  
 

További hasznos információt talál a következő linken: 

butor.gyongyuzlethaz.hu/GYIK 

erotikasarok.gyongyuzlethaz.hu/GYIK 

 

ELÁLLÁSI JOG 

Az e pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztóra vonatkoznak. 

Fogyasztó: a szakmája, fogyasztó foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). 

A Fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20.§-a alapján indokolás nélkül elállási jog illeti meg. 

 

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

 1. a) a terméknek, 

 1. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

 

FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG ALÓLI KIVÉTELEK: 

A Korm. rendelet 29.§-a szabályozza a Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételeket. 

A Szolgáltató által értékesített termékekre figyelemmel a Fogyasztót nem illeti meg az elállási joga: 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az előző pontban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem  

 

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA 

 A Fogyasztó elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozatával gyakorolhatja. Nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postai úton ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.  

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.  

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltató az utánvéttel visszaküldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. 

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató nem felel azért, ha a visszaküldés során a termék elveszik vagy megsérül. A csomagolás sérüléséből eredő költségek a Fogyasztót terhelik 

 

JÓTÁLLÁS 

A termékekre egységesen 12 hónap jótállást vállalunk. A termékekről kiállított számla egyben jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet nem adunk. A jótállás mellett a törvény által biztosított szavatossági jogok is természetesen érvényesek.  

 

Bizonyos tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási kötelezettséget jogszabály ír elő. Ez annyit jelent, hogy a gyártó, forgalmazó garantálja, hogy a megvásárolt termék legalább egy évig kifogástalanul fog működni. Az egy év a fogyasztási cikk átvételével vagy - amennyiben azt a forgalmazó, avagy megbízottja végzi - az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

 

 SZAVATOSSÁG  

A Szolgáltatót a Fogyasztó által megvásárolt termékre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény szabályai szerint terheli szavatossági kötelezettség a termék jellegének megfelelően. Minden garanciális feltételt a Ptk. általános törvénykezése szabályoz. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra ebben beleértve a törést és beázást is.  

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG: 

Fogyasztó az O&J Preventió Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

A Fogyasztó választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy végső esetben - a szerződéstől is elállhat.  

 

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba  

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő hat hónap, de legfeljebb egy év. 

 

TERMÉKSZAVATOSSÁG 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó választása szerint - a fentebb meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

 A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. 

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

PANASZKEZELÉS RENDJE 

A webáruház célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.  
 
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.   
 
Az írásbeli panaszt az webáruház 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Szolgáltató álláspontja a Fogyasztó számára nem elfogadhatóaz alábbi hatóságokhoz fordulhat: 

- Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37.) 
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. 

 

Vegyes, záró rendelkezések 

Fogyasztó Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Fogyasztó az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezi. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak - például internet szolgáltató- felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.